Protipožární obklady a ucpávky

Provádíme montáž protipožárních obkladů Promat a ucpávek HILTI na stavbách dle požadavků PBŘ.

Poskytujeme pravidelné kontroly – revize požárních ucpávek v požárních úsecích.